Konkurs

Regulamin konkursu „EKSPRESOWY DZIEŃ KOBIET”


1. Podmiotem organizującym konkurs jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
w Katowicach ul. Rynek 12, 40-954 Katowice - zwany dalej jako Organizator.
2. Konkurs trwa od 02.03-08.03.2020r. i dedykowany jest dla osób pełnoletnich.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie ciekawej odpowiedzi na pytanie
konkursowe “Za co cenisz kobiety” w komentarzu do postu informującego o konkursie na
profilu facebooka Społem Katowice oraz dokonać zakupu o wartości min. 20zł w sieci sklepów
Społem Katowice w okresie trwania konkursu tj. 02.03-08.03.2020r. i zachować paragon do
okazania po wygranej.
4. Nagrodą w konkursie jest ekspres do kawy marki TCHIBO wraz z zestawem kapsułek.
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
Magdalena Dobosik-Gawrońska – specjalista w PSS Społem Katowice - przewodnicząca
Agnieszka Pilch – specjalista w PSS Społem Katowice – członek komisji
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.03.2020r. - na profilu Facebooka Społem
Katowice komisja wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi.
8. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest odbiór osobisty w siedzibie organizatora tj. Budynek
ZENIT, Rynek 12, 40-954 Katowice, pok. 515 w godz. 7.30-15.00 rozpoczynając od dnia
10.03.2020r. do 15.03.2020r.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu a także członkowie
ich rodzin.
12. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu
z Uczestnikami oraz do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie.

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *