Konkurs

Regulamin konkursu
„Grilluj ze Społem Katowice”


1. Podmiotem organizującym konkurs jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
w Katowicach ul. Rynek 12, 40-954 Katowice - zwany dalej jako Organizator.
2. Konkurs trwa od 21.08-02.09.2018 r i dedykowany jest dla osób pełnoletnich.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Jakie jest
najdziwniejsze miejsce, w którym grillowaliście” w komentarzu do postu informującego o
konkursie na profilu facebooka „Społem Katowice” oraz dokonać jakiegokolwiek zakupu w
sieci sklepów Społem Katowice i zachować paragon do okazania po wygranej.
4. Spośród odpowiedzi zostaną wybrane 3 najlepsza, których autorzy otrzymają nagrodę w
postaci grilla węglowego.
5. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja w składzie :
Magdalena Dobosik-Gawrońska – specjalista w PSS Społem Katowice - przewodnicząca
Agnieszka Pilch – specjalista w PSS Społem Katowice – członek komisji
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 05.09.2018r.
7. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Po wybraniu najciekawszej odpowiedzi – ogłoszeni zostaną zwycięzcy. Z którymi
skontaktujemy się poprzez czat facebooka i wskażemy adres do osobistego odbioru nagrody.
W przypadku braku odbioru nagrody w okresie 7 dni od momentu informacji o wygranej
wybrany zostanie kolejny zwycięzca.
9. Sposób odbioru nagrody – jedynie odbiór osobisty w siedzibie PSS Społem Katowice ul.
Rynek 12 .
9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich
rodzin.
11. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu z
Uczestnikami oraz do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dane osobowe podawane są przez Uczestników
dobrowolnie.

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *