Sprawy Członkowskie

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem" w Katowicach
SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Dział Spraw Pracowniczych i Członkowskich zajmuje sią kompleksową obsługą członków Spółdzielni, których przyjmuje w siedzibie Spółdzielni:
w budynku „Zenit" w Katowicach, ul. Rynek 12 V piętro, p. 508
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 13.00
Tel. 32 790 25 89
W ramach prowadzonej działalności na rzecz członków Spółdzielni,
zapraszamy do budynku Galerii „Skarbek" przy ul. Mickiewicza 4 - VI piątro, na:

spotkania klubu dyskusyjnego w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
o godz. 11.00.

Z tytułu członkostwa w Spółdzielni członkowie otrzymują:
Kartę Członkowską PSS „Społem" w Katowicach

 

 

Karta Członkowska umożliwia elektroniczną rejestrację zakupów dokonanych
we wszystkich placówkach handlowych Spółdzielni.
Zarejestrowana na koncie członka wartość zakupów będzie podstawą do naliczenia
i podziału dywidendy.
Zasady korzystania z Karty określone zostały w Regulaminie Karty Członkowskiej
PSS „Społem" w Katowicach.
Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku w Sekcji Organizacji Spraw Członkowskich i Kontroli.
Przy odbiorze Karty wymagana jest znajomość numeru Pesel.POBIERZ STATUT SPÓŁDZIELNI

 

***

 ***

 


REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

 

 

 

 

***

K O M U N I K A T  

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 2 MARCA 2020 ROKU

ROZPOCZYNAMY W Y P Ł A T Ę
DYWIDENDY OD DOKONANYCH ZAKUPÓW
W II PÓŁROCZU 2019 ROKU

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT”
KATOWICE, RYNEK 12 – V PIĘTRO, POKÓJ 508
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 9.00 DO 13.00

 

***

 

***

K O M U N I K A T  

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 2 WRZEŚNIA 2019 ROKU

ROZPOCZYNAMY W Y P Ł A T Ę
DYWIDENDY OD DOKONANYCH ZAKUPÓW
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT”
KATOWICE, RYNEK 12 – V PIĘTRO, POKÓJ 508
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 9.00 DO 13.00

 

***

***

K O M U N I K A T  

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU

ROZPOCZYNAMY W Y P Ł A T Ę
DYWIDENDY OD UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH
ZA 2018 ROKU

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT”
KATOWICE, RYNEK 12 – V PIĘTRO, POKÓJ 508
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 9.00 DO 13.00

 

***

 

***

K O M U N I K A T  

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY CZŁONKÓW
POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM”
W KATOWICACH,

ŻE Z DNIEM 4 MARCA 2019 ROKU

ROZPOCZYNAMY W Y P Ł A T Ę
DYWIDENDY OD DOKONANAYCH ZAKUPÓW
W II PÓŁROCZU 2018 ROKU

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE ZAŁATWIAMY
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI W BUDYNKU „ZENIT”
KATOWICE, RYNEK 12 – V PIĘTRO, POKÓJ 508
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZ. OD 9.00 DO 13.00

 

***

K O M U N I K A T  

 

Zarząd
Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Katowicach

z a w i a d a m i a,

że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni
w dniu 23 maja 2018 r.
Uchwałą nr 9

dokonało zmian w Statucie Spółdzielni,
w tym podwyższenia wysokości udziału członkowskiego
z kwoty 750,00 zł na 1.000,00 zł


Termin uzupełnienia udziału wyznaczono na dzień
30 listopada 2019 r.

W związku z powyższym prosimy członków Spółdzielni
o  z g ł a s z a n i e się
w Dziale Spraw Pracowniczych i Członkowskich
w celu złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia nowych warunków członkostwa
i zadeklarowania ilości udziałów w obowiązującej - statutowej wysokości.

ZOBACZ TREŚĆ KOMUNIKATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *